Bezpečné bývanie

Bezpečné bývanie musí spĺňať niekoľko podmienok:

  1. Bezpečný vstup
  2. Signalizácia neoprávneného vstupu
  3. Kamerový dohľad
  4. Zásah bezpečnostnej zložky

 

Comments are closed.